10 érdekesség a sárvári Bibliáról

Sylvester János, más néven Erdősi János fordította le elsőként eredeti görög nyelvről magyarra az Újszövetséget majd 10 évi munkával 1541-ben.

Eredeti címe: Úlj Testamentu Magyar nyelven mellyet az Görög és Diák nyelvből ahonnan fordíjtand az Magyar népnek Keresztyén hütben valo ippülisire

Ulj Testamentũ Mag’ar ńelveñ mell’et az Goͤroͤg és Diak ńelvboͤl vijonnan fordijtank az Mag’ar nipnek Kereßt’en huͤtben valo ippuͤliſire címmel (Újsziget, 1541)
 1. Az Újtestamentumot először Sárvár-Újszigeten nyomtatták ki, amely az első hazai nyomdában készült magyar nyelvű könyvünk.

 2. Íző nyelvjárásban készült fordítás.

 3. Nem csupán egy tudományos igényességű bibliafordítás, de az első magyar időmértékes vers is egyben, mely disztichonokban íródott.
  — — ǀ — — ǀ — —ǁ— — ǀ — ∪ ∪ ǀ — ∪

 4. Sylvester 1541. január 26-án küldte el Nádasdy Tamásnak a kötet első példányát. Ez a fordítás számít az első teljes, korszerű, tudományos kritikát kiálló magyar Újszövetség-fordításnak.

 5. A Sylvester János általi fordítást megelőző évtizedben ugyan jelentek meg nyomtatásban bibliafordítások, de ezek csak újszövetségi részleteket tartalmaztak. Valószínűleg ismerte őket Sylvester János is.
  – Komjáthy Benedek Szent Pál leveleinek magyar nyelvű fordítása 1533-ban jelent meg Krakkóban.
  – Pesti Gábor 1536-ban Bécsben kiadott fordítása pedig csak az evangéliumokat tartalmazta.

 6. Nem tudni pontosan, hogy hány példányban nyomtatták ki az első Újszövetség-fordítást, ma mindenesetre 22 eredeti példány létezéséről tudunk, melyből 10 külföldön található, 12 pedig Magyarországon. Egyik példányát szülőföldjén, Sárváron, a Nádasdy Múzeumban tekinthetjük meg egy korabeli nyomdagéppel együtt.

 7. Sylvester János művét a császárnak, I. Ferdinándnak is felajánlotta.

 8. Sylvester János nevéhez nem csak az Újszövetség fordítása kötődik.
  – Ő honosította meg hazánkban a magyar értekező prózát, azaz az esszét.
  – Nevéhez kötődik a magyar nyelvtantudomány létrejötte az 1539-ben megjelent első magyar nyelvtankönyve által.
  – Elsőként törekedett a magyar helyesírás egységes szabályozására.

 9. Sylvester János fő tanulmányi állomása Wittenberg volt. Ezekkel az évekkel megegyezően Luther Márton is az egyetem professzora volt, így bizonyos, hogy az első német nyelvű Biblia fordítójával is többször találkozott.

 10. Sylvestert Wittenbergből hazatérve, Nádasdy Tamás nádor és felesége, Kanizsai Orsolya fogadta az udvarában. Nádasdy Tamás nemcsak befolyásos nagyúr, hanem művelt, tudós mecénás is volt. Fejedelmi udvarnak is beillő sárvári otthonában pártolta a költészetet, művészeteket, tudományokat akár az olasz reneszánsz uralkodók. Nádasdy bízta meg Sylvestert az Újtestamentum-fordítással és kiadásához nyomdát is szervezett a Sárvár melletti Újszigeten.

A fordítás ajánlása eredeti és mai helyesírással:

Profetāk āltal ßolt righeñ nêked az iſten,
(Próféták által szólt rígen néked az Isten,)
Az kit ighirt imę vigre meg atta fiāt.
(Akkit igírt, ímé, vígre megadta fiát.)
Buzgo lilekuel ßol moſt ęs nêked ez āltal,
(Buzgó lílekvel szól most és néked ezáltal,)
Kit haǵa hoǵ halgaſſ, kit haǵa hoǵ te koͤueſſ.
(Kit hagya, hogy hallgass, kit hagya, hogy te kövess.)

Idézet az eredeti szövegből:

„Krisztus örökké volt és testet vűn fel időben,
Kit János vall és melyhez ereszt sokat ű.”
(János evangéliuma)

Köszönjük, ha barátaidnak is ajánlod a bejegyzést és megosztod! Várunk a Facebook oldalunkon!

Hozzászólások

hozzászólás

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*