Fejlesztő játékok történelemórára, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek tanításához

Amikor az iskolai tananyag megtanulásának nehézségei mutatkoznak, vagy a tanulók elutasítják a tanulással kapcsolatos tevékenységeket, vagy a diákok rövid ideig tudnak az adott feladatra figyelni, figyelmük könnyen elterelődik, próbáld ki az alábbi fejlesztő játékokat!

Összegyúrt történetek

A pedagógus két jól kombinálható történelmi eseményből egyet készít úgy, hogy a két szöveg mondatait összekeverve gépeli le. A párok megkapják a címekkel ellátott összegyúrt történetet. Közösen szétválasztják a 2 történet elemeit – színessel aláhúzzák a megfelelő sorokat. Majd külön-külön számozással sorba rakják a mondatokat és felolvassák. Ez a játék fejleszti a szövegértést, logikai gondolkodást és a figyelmet.

Retusálás

Egy kiválasztott szövegre festékpacákat, foltokat rakunk. A széleket is kicsit lecsipkedhetjük, akár meg is égethetjük. A gyerekek feladata a hiányos szöveg rekonstruálása. Lehet versenyszerűen, időre, párosával vagy kiscsoportban játszani. Ez a játék fejleszti a gondolkodást, figyelmet és a szövegértést.

Elfogynak a szavak

Felírjuk a táblára a megtanítandó szöveget. Ez lehet egy felsorolás, például a 7 törzs, a 7 vezér (bár az utóbbit többnyire megtanulják már alsóban). Majd kórusban mondjuk. Ha elmondtuk a végéig, akkor kezdjük elölről, de már egy kicsit nehezítünk. Egy szót letörlünk a tábláról. Amikor a hiányzó részhez érünk a táblán, ugyanúgy mutatjuk, mintha még mindig oda lenne írva a soron következőtag, de már csak emlékezetből mondjuk.
Megint újra kezdjük, megint kitörlünk egy újabb szót a szövegből… és így tovább, egészen addig, míg a végén a tábla már teljesen üres lesz.
Ha elég hosszú a szöveg, akkor jó sokszor el kell mondani, mire minden szó elfogy a tábláról, így egészen biztos, hogy megtanulják még a nehezen memorizáló gyerekek is.

Fogalomszalag

Kiváló egyéni fejlesztő játék, különösen akkor, amikor a fogalmak tanulása azért nehéz feladat, mert nehezen összpontosít, nehezen figyelsz oda tartósan egy száraz, meglehetősen unalmas memoriterre a tanuló.
Ekkor készíts minden fogalom nevéhez egy szókártyát. Ezek lehetnek színesek is, hogy jól elkülönüljenek. Majd minden fogalommagyarázatot írj le egy papírra. Úgy, hogy a szavak egymástól jó távol legyenek felírva. Utána a papírszalagot szavanként fel kell darabolni. Ha kész, már csak keverd össze a fogalmak darabjait és mehet a kirakózás. Értelemszerűen egymás után kell rakni az éppen kezünkbe kerülő szócetliket a hozzá tartozó szókártya mögé. Mindaddig lehet variálgatni, amíg az értelmes meghatározás össze nem áll. Többször végigjátszva már gyerekjáték megtanulni még a nagyon hasonló fogalmakat is.
A következő videó szemlélteti a módszert, azzal a különbséggel, hogy itt nem szavanként, hanem mondatrészenként van feldarabolva a papírszalag. Akár így is játszható a fogalomszalag játék.

Cserkészkendő

Kisebb létszámú osztályban, esetleg figyelemzavaros gyerekek fejlesztéséhez ajánlott játék a tananyag rögzítésére/feldolgozására. A tanulók hátratett kezekkel körben állnak. Egy tanuló középen áll és felolvas egy szöveget, mely lehet a tankönyvi szöveg, forrás, vagy a tanár által összeállított szöveg és lehet ismert, vagy ismeretlen is. A többiek folytonosan figyelik a felolvasást, közben kendőt adogatnak egymásnak kézről-kézre. A középen álló tanuló, ha a szövegegység végére ért, vagy a tanár jelez, abbahagyja az olvasást. A többiek ekkor szintén abbahagyják a cserkészkendő adogatását. Akinek a kezében maradt a kendő, ahhoz kérdést intéz a középen álló, vagy a tanár a hallott szöveggel kapcsolatban. Aki nem tud felelni a feltett kérdésre, az leül, vagy zálogot ad. Ha jól válaszolt a tanuló, akkor kaphat pontot, vagy helyet cserélhet az eddig középen állóval.
A játék nehézsége, hogy könnyen elterelődik a gyerekek figyelme a hallott szövegről a kendő adogatásakor. Illetve gyengén olvasó tanulók esetén nem érthető az olvasott szöveg. Fejleszti az olvasási készséget, figyelmet.

Rádió

radio

Már ismert fogalom gyakorlására alkalmas játék.
Bár én magam hangsúlyozni szoktam, hogy a fogalom magyarázata nem vers, nem kell szó szerint tudni, elég ha megértik és saját szavaikkal el tudják mondani a tanulók. Mégis vannak olyan gyerekek, akik ennek ellenére ragaszkodnak a füzetbe leírt mondatokhoz.
Ha biztosan egyformán mondja mindenki a szöveget, akkor jó hangulatú ismétlést tudunk beiktatni a rádió játék segítségével.

A játékban kórusban mondják a gyerekek a tanultakat, de közben a megbeszélt jeleket kell figyelniük: ha felemelem a kezem magasra, akkor  felhangosítom a rádiót, ha leengedem a kezem, akkor pedig lehalkítom, ha magam előtt keresztbe teszem a kezem, akkor lenémítom teljesen és mindenki magában mondja a szöveget. Ha ügyesek voltak, akkor mikor újra felhangosítjuk a rádiót, mindenkinek ugyanott kell folytatnia.

Fogalomtorony

fogalomtorony

Különböző méretű dobozokra szavakat írunk. A szavakból egy fogalmat fog tudni kirakni a tanuló. Az a feladat, hogy a dobozokat sorrendben rakja a gyerek egymásra: a mondat első szava kerül legalulra, az utolsó lesz a torony tetején. Először tehát ránéz a tanuló a szavakra, megpróbálja kitalálni, hogy melyik fogalmat fogja tudni kirakni, aztán kezdődhet a toronyépítés. Ha ledől a torony, akkor elölről kell kezdeni az építkezést.

Természetesen érdemes nehezíteni a tanulók dolgát és alulra a kisebb, könnyebben felborítható dobozokat rakni.

A játék a memorizálást segíti.

Melyik a felesleges szó?

Játék a már tanult fogalmakkal. Elmondjuk egy fogalom meghatározását, ám valahol hibásan kiegészítve, szót lecserélve. A tanulóknak ezt kell megnevezniük. Fejleszti a szövegértést és segít a memorizálásban.

Ha szeretnél még több történelemórán alkalmazható játékról olvasni, kövess minket a facebookon. Hétről-hétre újabb ötletekkel várunk.

Hozzászólások

hozzászólás

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*