tanulmányi versenyek

Történelem tanulmányi versenyek listája a 2017-2018-as tanévre

Itt megtalálod a legtöbb országos és megyei történelem tanulmányi versenykiírást, melyek a tehetséges diákok számára lehetőséget biztosítanak egyes történelmi korszakokban való elmélyülésre, a képességek fejlesztésére. Válogass a sokszínű palettáról!OPÁL – Országos történelmi levelezőverseny

Történelmet szerető felső tagozatosok számára 7 fordulós verseny. Ingyenes!

Nevezési határidő: szeptember 15.

Mozaik Tanulmányi Verseny

XI. Nemzetközi Internetes Tanulmányi Verseny, melyre 1.–12. évfolyamig bárki nevezhet. Mindenféle tantárgy válaszható, akár történelem is. A nevezés nem ingyenes! A verseny kategóriái 5–6.; 7–8.; 9–10.; 11–12. évfolyam.

Nevezési határidő: 2017. szeptember 30., pótnevezés november 24-ig.

Tudásbajnokság

A népszerű Tudásbajnokság évről-évre meghirdeti versenyét, melyre több tárgyból lehet nevezni. Nevezési díj ellenében lehet egyénileg vagy iskola által jelentkezni erre a levelezős versenyre. A szervezők nemcsak a diákok, hanem a pedagógusok és iskolák munkáját is jutalmazzák.

Nevezési határidő: 2017. szeptember 25.

Országos Honismereti Verseny (nem csak történelem)

A verseny célja: Hazánk természetének, történelmének és nemzeti értékeinknek megismertetése, illetve az ismeretek elmélyítése az iskolai tananyag kiegészítéseként, életkori sajátosságok figyelembevételével, érdekes és izgalmas felfedező feladatokon keresztül játékos megközelítésben.

Nevezési határidő: 2017. szeptember 30.

Időutazó Országos történelem levelező verseny

5-6. és 7-8. évfolyamos diákok számára 5 fordulós levelezős, nem ingyenes történelem verseny.

Nevezési határidő: 2017. október 6.

Estöri – Kreatív Történelmi Verseny

Díjmentes csapatverseny. A verseny célja, hogy a tanulók önálló ismeretszerzés, kutatás segítségével megismerjék az Esterházy család történetét, Magyarország történelmét, a korszak kultúráját és életmódját. A verseny hangsúlyos feladatának tekinti, hogy olyan új irányvonalat mutasson, mely teret enged a fiatalok kreativitásának. A résztvevő fiatalok tehetségükkel, koruknak megfelelő digitális eszközeikkel és ismereteikkel oldják meg a verseny feladatait. A versenyre a gimnáziumok és szakgimnáziumok 10. osztályos tanulói jelentkezhetnek 3 fős csapatokban.

Nevezési határidő: 2017. október 6.

Titok levelezőverseny történelemből

A felső tagozat minden évfolyamának lehetősége van a versenyzésre egyénileg és csapatban is. 6 fordulóban tehetik próbára tudásukat a tanulók.

Nevezési határidő: 2017. október 5.

Horváth Mihály Tehetséggondozó és Múzeumbarát Történelemverseny

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium közös szervezésében idén is megrendezésre kerül a Horváth Mihály Történelemverseny általános iskolások számára. Több választható témából készülhetnek fel az 5-6, illetve 7-8. évfolyamos diákok.

Jelentkezési határidő: 2017, október 9.

 

Helyi históriák

Baranya megyei háromfordulós csapatverseny 7.-8. osztályos tanulók számára. A versenynek nevezési díja nincs. Témája Siklós története a középkorban (1000- 1543).

Nevezési határidő: 2017. október 15.

1848, te csillag

Komárom-Esztergom megyei 2 fordulós levelezős versen. A megyei komplex történelmi és műveltségi vetélkedő az 1848. március 15-i forradalom 170. évfordulója alkalmából. A verseny témája: az 1848-49-es forradalom és szabadságharc története. A versenyre általános iskolás korú, 3 fős csapatok jelentkezését várjuk. Jelentkezni a település helyi könyvtárában leadott jelentkezési lappal lehet.

Nevezési határidő: 2017. október 20.

László Gyula Regionális Történelemverseny

A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium középiskolai regionális történelemversenyt hirdet gimnáziumok és szakgimnáziumok részére. A verseny egyéni, háromfordulós, melyen Bács – Kiskun, Baranya, Csongrád, Fejér, Pest, Somogy, Tolna, Vas és Zala megye középiskoláinak tanulói indulhatnak. A különböző fordulók feladatai a középiskolai tananyagra és a szakirodalomra épülnek. A felkészüléshez javasolt szakirodalom a verseny honlapján megtalálható. Témája: Az Anjou-kori Magyarország (1301-1387).
A versenyben nevezési díj nincs.

Nevezési határidő: 2017. október 24. (hétfő)

Savaria Országos Történelemverseny

A verseny célja, hogy a tehetséges középiskolás diákok számára lehetőséget biztosítson egyes történelmi korszakokban való elmélyülésre, a képességek újszerű fejlesztésére. Ezek közül is kiemelt szerepet szán a források használatának, a források segítségével ismeretek szerzésének, a szaknyelv helyes használatának, a térben és időben való tájékozódás képességeinek, a kommunikációs képességek fejlesztésének, a problémamegoldó és kritikai gondolkodás kialakításának.

Nevezési határidő: 2017. november 10

Kreatív Történelem Tanulmányi Verseny

A dualizmus korát feldolgozó verseny kitér az élet majd minden területére: életmódra, technikára, társadalmi viszonyok és a politikai struktúra változásaira. A tanulók az érdekes és a kreativitásukra építő feladatok megoldásával teszik élővé az iskolai keretek között elsajátított tananyagot. 4 fős csapatok regisztrációját a várják.

Nevezési határidő: 2017. november 7.

 

Történelem OKTV

Többletpontokat biztosít a felvételi eljárás során! 3 fordulós verseny, amely pályamunkákat vár a jelentkező diákoktól. Nevezést az iskolák bonyolítják le.

Az első forduló időpontja: 2017. november 6. (hétfő) 14 óra

Horváth Mihály középiskolai történelemverseny

Pest megyei háromfordulós verseny 9-10-11 évfolyamos tanulók részére. Nevezési díj nincs. Témája: Lakoma: Az étkezés és kultúrája az ókorban és a középkorban, illetve Háborúk, hadszervezet, külpolitika a Hunyadiak korában.

Nevezési határidő: 2017. november 17.

SRPSZKK – Országos történelmi verseny 7-8.

3 fordulós (iskolai, megyei és országos döntő) egyéni verseny. Témája: Európa és Magyarország története 1815-től 1900-ig. Kiemelt szerepet szán a források használatának, a források segítségével ismeretek szerzésének, a szaknyelv helyes használatának, a térben és időben való tájékozódás képességeinek, a kommunikációs képességek fejlesztésének, a problémamegoldó és kritikai gondolkodás kialakításának. Korcsoportok szerinti kategóriák nincsenek.

Nevezési határidő: 2017. november 10.

Gróf Koháry István Megyei Történelemverseny

A Kecskeméti Piarista Gimnázium az idei tanévben is megrendezi a hagyományos, 11. osztályosoknak szóló megyei történelemversenyt, immáron 24. alkalommal. A verseny témái: Az újkori egyetemes történelem 1848 forradalmaival bezárólag. A magyar történelem 1490-től 1825-ig.

Nevezési határidő: 2017. november

A társadalmi szerepek változásai a 20. században

A Politikatörténeti Intézet Hadszíntér és hátország projektjének keretében megrendezésre kerülő csapatverseny a társadalmi nemek változásának dinamikájával foglalkozik, az alábbi, nagyobb témaköröket érintve: gazdasági élet, munkavállalás; közélet, politikai szerepvállalás, nőmozgalmak; család, magánélet, demográfia; reprezentációk, a nemek megjelenítése a médiában és a művészetekben, jellegzetes közéleti viták.” A nevezők a nevezési díjért cserébe megkapják Papp Barbara és Sipos Balázs frissen megjelent kötetét.

Nevezési határidő 2017. november 20.

István király hagyatéka

A Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola a 2017-2018-as tanévben is meghirdeti hagyományos történelmi versenyét. 5. és 6. évfolyam 4 fős csapatok jelentkezhetnek. első 2 forduló online feladatlapok megoldásával történik, melyet egy döntő követ.

Jelentkezési határidő: 2017. november 20.

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Körösök Vidéke Egyesület Békés megyei TÖRTÉNELEM levelezős versenye

Öt feladatlapot kell megoldani a tanév folyamán; évfolyamonként a legjobb 10 tanuló pedig május 8-án (kedden) döntőn vehet részt.

Első forduló beküldési határideje: 2017. november 24.

Kosáry Domokos Történelemverseny

A kötelező kerettantervi, tankönyvi anyagot számon kérő, évfolyamokra bontott tanulmányi versenyt. Így a kollégákra se ró extra terhet, a különböző tematikus anyagokból való felkészülés. „Érettségi típusú” feladatokkal elősegíti a kompetenciaalapú történelemoktatást és az érettségire való hosszú távú felkészülést is. A nevezés díjtalan. A verseny kategóriái: általános iskola 7., 8. osztály; középiskola 9., 10.  osztály és hatosztályos gimnázium 7. osztály.

Nevezési határidő: 2017. december 1. (péntek) 18:00-ig

Föltámadott a tenger – Az 1848-49- es forradalom és szabadságharc története – Felhívás országos történelem és műveltségi vetélkedőn való részvételre

Az 1848-as szabadságharc 170. évfordulója alkalmából rendezett országos komplex történelmi és műveltségi vetélkedő a 7.-8. osztályos tanulók részére. 4 fős csapatok jelentkezését várják.

Nevezési határidő: 2017. december 1.

A reformáció

Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézete és Doktori Iskolája középiskolás történelem versenyt hirdetett A reformáció címmel. A verseny három írásbeli fordulóból áll. A gimnáziumok és szakközépiskolák 9–12. évfolyamaiból szerveződött 3 fős csapatokat várnak elsősorban, de nem zárják ki a vegyes évfolyamokból alakult csapatok jelentkezését sem. 3 fordulós levelezős verseny + Eger városában megrendezésre kerülő döntő. Nevezési díj nincs. A verseny írásbeli és szóbeli fordulói informatikai és kommunikációs technikai eszközök aktív használatával történik.

A nevezés határideje: 2017. december 10.

Katolikus Iskolák XV. Országos Takáts Sándor Történelmi Versenye

Levelezős versenyen a katolikus iskolákban tanuló 7-8. osztályos diákokból álló 4 fős csapatok indulhatnak. Az általános iskolák és a 4, 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok csapatai együtt versenyeznek. Nevezési díj nincs. A verseny témája: “Kereszténység pajzsa ” (V. Miklós pápa, 1455),  Magyarország a virágzó és késő középkorban (A vegyesházi királyok kora) 1301 – 1526

1. forduló feladatai 2017. október 25-től elérhetők.

Jelentkezési határidő: 2017. december 15.

Cultura Nostra Történelmi Vetélkedő

A Rákóczi Szövetség és a Pannonhalmi Főapátság évről évre meghirdeti Cultura Nostra címmel történelmi versenyét. A vetélkedő küldetése a magyar fiatalság összetartozás-tudatának megerősítése és a magyar történelem egy-egy fontos fejezetére vonatkozó ismeretek elmélyítése. A két szervező intézmény egyetértése alapján a vetélkedő a Kárpát-medence egész területéről szólítja meg a középiskolákat. A versenyre 9-12. évfolyamos diákok jelentkezhetnek korcsoportonként.

Nevezési határidő: 2017. december 7, csütörtökön 14 óra

Jász-Nagykun-Szolnok megye történelemverseny

2 fordulós megyei verseny a középiskola 10., 11. és 12. évfolyama számára, amely az előző évek ismeretanyagát kéri számon.

Nevezési határidő: 2017. december 20.

Ránki György regionális történelemverseny – Baranya, Somogy, Tolna és Zala megye középiskolás (9-12. évfolyamos) diákjainak részvételével

3 fordulós egyéni megyei verseny. Nevezési díj nincs. Az egyes fordulókban megjelenő feladatok igazodnak a kerettantervi és az érettségi követelményekhez.

Nevezési határidő: 2018. január 4. (A területileg illetékes POK-ban megszokott módon.)

Magyar történelmi családok

Zala megyei történelem verseny középiskolások részére. Egyfordulós, egyéni, feladatlapos verseny. 2 kategóriában lehet nevezni iskolánként 3-3 tanulót. I. kategória: 9-10 évfolyam számára Rákóczi család; II. kategória: 11-12. évfolyam számára Károlyi család.

Nevezési határidő: 2018. január 15.

Bonus Intra Országos Történelemverseny

Mathias Corvinus Collegium szervezésében online verseny 9-13. évfolyamos középiskolások részére. A legjobb diákokat értékes tárgyi nyereményekkel – fesztiválbelépő, e-book olvasó, színházjegy, stb. – díjazzák, valamint az első helyezett automatikusan felvételt nyer a Mathias Corvinus Collegium Junior képzésére. Regisztrálni egyénileg, online lehet.

I. forduló: 2018. február 26. – március 9.

Nagy Históriás Rajzpályázat

Történelmi témájú rajzpályázat 1-8. osztályos diákok részére. Témák: 1848-1849-es forradalom és szabadságharc; Az I. világháború; Lovagkor; Árpád-házi királyaink.

Beküldési határidő: 2018. március 2.

 


A versenykiírások listáját folyamatosan frissítjük.

Ha tudsz még történelem tanulmányi versenyekről, kérjük, hogy küldd el a kiírást, felhívást, hogy megmutathassuk másoknak is!

Frissítve 2018. április 11.

Hozzászólások

hozzászólás

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .