Katalónia
Katalónia

Katalán történelmi alapismeretek

Napjainkban reneszánszát éli a katalán öntudat. Te tudod, miből táplálkozik? Ismered a katalán történelmet? Magyarországon kevesen tudják Katalónia múltját. E rövid történelmi lecke végére érve megismered.

Az önálló katalán történelem a IX. sz.-ban kezdődött. Ekkor vált el a Frank Birodalomtól és lett önálló grófság Barcelonai Grófság néven, míg a déli spanyol területek továbbra is arab fennhatóság alatt álltak. Ebből kifolyólag a fejlődése is nagy mértékben eltért a két területnek.

Majd házasság révén egyesült Aragóniával. (Trónján még Árpád-házi magyar királylány is ült.) Földközi-tengeri terjeszkedésével erős kereskedő állam jött létre.

A XV. sz elején a Barcelónai-ház kihalásakor a kasztíliai uralkodó került örökösödés révén a trónjára. Így Katalónia Kasztíliához kapcsolódott, megőrizve nyelvét és alkotmányát.

1469-ben II. Ferdinánd aragóniai király és Izabella kasztíliai királynő házasságával megszületett az egységes spanyol állam, amelyben azonban mindkét korábbi királyság, így Katalónia is megőrizte politikai intézményrendszerét, parlamentjét és törvényeit. Politikai súlya Amerika felfedezésével ért véget.

Kenyértörésre a spanyolok és a katalánok között, a spanyol örökösödési háború alatt került sor. II. Károly 1700-ban meghalt. Ezzel a spanyol Habsburg-ház kihalt. A spanyol trónra a francia király unokáját, Bourbon V. Fülöpöt ültették. Azonban az osztrák Habsburg-ház is igényt tartott rá. Ezzel kitör a spanyol örökösödési háború, amelybe Európa tekintélyes államai mind beleszóltak. Kezdetben Katalónia a déli területekkel együtt Fülöpöt pártolta. Majd miután Habsburg Károly főherceg elfoglalta Barcelonát, őt ismerte el uralkodójának és átállt az osztrák-angol-holland szövetség oldalára. Hamarosan Károly megörökölte az osztrák (és magyar) trónt. Szövetségesei félve túlzott hatalmától, Spanyolország királyának a francia V. Fülöpöt ismerték el, aki kemény kézzel nekilátott az „áruló” tartományok megbüntetésének. Megszüntette a katalán autonómiát, eltörölte a katalán intézményeket, és még a katalán nyelv használatát is megtiltotta. Ezzel a katalánok egy évszázadig nem is hallattak magukról.

A XIX. sz.-ban, a romantika korában ébredtek ismét öntudatra. Nyelvi mozgalmak bontakoztak ki, de önállósulási törekvései nem voltak a katalánoknak. A kor Európájában természetes volt a soknemzetiségű állam.

1939-ben Francisco Franco csapatai puccsot hajtottak végre Spanyolországban. Francot támogatta a náci Németország és a fasiszta Olaszország. Ellenfele a kommunista Szovjetunió támogatását élvezte, melynek egyik központja Katalónia volt. Végül a nacionalisták elfoglalták a katalán fővárost és Francot Spanyolország teljhatalmú urává emelték. A diktátor szintén mindent megtett a katalánok elnyomásáért, egészen 1975-ben bekövetkezett haláláig. Még a katalán nyelvet, táncot, filmeket és irodalmat is betiltotta, azaz a teljes katalán kultúrát üldözte.

Majd 1977-ben kezdhette meg újra a működését Barcelonában a Katalán Kormány. 2014- ben pedig nemzeti konzultáción a függetlenséget támogatta a szavazók többsége. Azóta folyamatosan napirendi kérdés egy önálló katalán állam létrehozása.

Tehát tévhit az egységes spanyol állam és nemzet. A két terület között nemzeti, kulturális, gazdasági, történelmi és nyelvi (a spanyol nyelvnek latin, míg a katalánnak francia gyökerei vannak) különbségek, ellentétek feszülnek. Katalónia történelme válaszúthoz ért. 

Hozzászólások

hozzászólás

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*