On the spot

Sem emlék, sem varázslat

Sem emlék, sem varázslat – A XX. századi totális diktatúrák jellemzőinek feldolgozása az ON THE SPOT kerettörténet és digitális történetmesélés módszerével

Módszertani ötletem meghatározó elemei a konstruktív pedagógia jegyében a produktív tanítás, a digitális történetmesélés, az inverz tanulás. A filmművészeti alkotások (Jób lázadása, Eldorádó, A visszaút) beemelése és az IKT eszközök kreatív használata lehetőséget adnak a téma többoldalú megközelítésére, emellett segíthetik a diákok érdeklődésének felkeltését, ösztönzést adhatnak az önálló ismeretszerzésre és lehetőséget teremtenek az érzelmi azonosulásra. A hangsúly a részvételen és az alkotáson van, de a kutatómunka, az elemzés, a reflexió adja hátterét, így ezek a feladatok a kritikai gondolkodás fejlesztését is biztosítják.On the Spot kerettörténet

A kerettörténet meghatározza a munkaformát és a feladatokat is. Az osztály tagjai oknyomozó riporterekként dolgoznak együtt, úgy, mint a Prima Primissima és Pulitzer Emlékdíjjal kitüntetett az On the Spot alkotói. A fiatal tehetségek beutazták a világot Gázától az Északi-sarkkörig, tudósítottak frontvonalról, földrengésről, elnyomásról és szabadságról, két kamerával emberi történeteket kutatnak a hírek mögött. A cél a digitális történetmesélés jegyében egy saját dokumentumfilmhez tartozó trailer létrehozása. A gyakorlatok segítségével a tanulók a befogadó felhasználókból produktív tartalom előállítóvá válhatnak, az életszerű helyzet megteremtése segíti az alkalmazható tudás megszerzését is. Az együttműködés eszközei között vannak a klasszikus kollaboratív eszközök, a digitális faliújság, közösen szerkeszthető gondolattérképek.

Az inverz oktatás során a tanulók váltakozva tanulnak a hagyományos, tanár által vezérelt gyakorlati vagy projektalapú módszerrel, valamint az otthoni online eszközökkel. A tananyagot a tanulók megkapják, amely tartalmaz egy elméleti összefoglalót, valamint a tanulást elősegítendő a témával foglakozó hasznos portálokat elérhetőségét.

Egy ország állampolgáraként számos normát és szabályt szem előtt kell tartanunk, melyhez elengedhetetlen a múlt ismerete. Véleményem szerint a digitális társadalomban – amely a valós társadalom egy szeletének leképeződése -, szükségünk van ilyen alapok lefektetésére. A személyes és társas készségeken belül a nyitottság, az empátia, a társadalmi érzékenység, etikai érzék nélkülözhetetlenek az érzelmi intelligencia fejlesztéséhez, mely a vezetői kompetencia fontos eleme.

Ráhangolás

A ráhangolás szakaszában egy keresztrejtvény megfejtése a feladat, melynek megoldásai kapcsolódnak a témához. A rejtvény az Eclipse Crossword ingyenes programmal készül. Az elkészített keresztrejtvények publikálhatók weboldalon és kinyomtathatók. A következő lépés a feladat közlése, majd a stábok kialakítása. Ehhez a Team Up alkalmazást használom. Fontos szervezési feladat annak eldöntése, hogy kik kerüljenek egy csoportba, Tudatosan törekszem arra, hogy különböző attitűddel rendelkező tanulók kerüljenek egy csapatba. Többlet származik abból, hogy a diákok kölcsönösen inspirálják egymást, nemcsak abban az értelemben, hogy a válaszelemek összeadódnak, hanem abban az értelemben is, hogy egyik ötlet szüli a másikat.

A BKF kihelyezett filmklubja a Fényírók Klubja, melynek során Kepes András készített riportot az Ont he Spot alkotóival, Cseke Eszterrel és S. Takács Andrással. A diákok ebből láthatnak egy rövid részletet, majd ezt követően a látottak alapján a Tagul felhasználásával olyan szófelhőket készítenek, melyek a jó oknyomozó újságíró tulajdonságait tartalmazzák. A ráhangolás szakaszában a csoportok megtekintik A hosszú menet című dalt Cserhalmi György előadásában, melynek szerzője Dés László. A diákok feladata, hogy a Bubbl.us segítségével gondolattérképet tartalmazó jegyzeteket készítsenek, melyben megfogalmazzák gondolataikat, érzéseiket a dallal kapcsolatban. A csoportmunka eredményét prezentálják. A projekt fontos része a témához kapcsolódó szakirodalom ismerete. A két kiválasztott szakirodalomi anyag: Ormos Mária: Nemzetszocializmus – sztálinizmus, História, 1995/4. és Sásdi Tamás: Totális diktatúrák a két világháború közötti Európában című tanulmánya. Az elolvasás után a Redmenta alkalmazás segítségével kitöltenek egy feladatlapot, melyben a szövegben található direkt és indirekt információk összegyűjtését lehet mérni.

Irodalomból, történelemből, tudománytörténetből is segítséget jelent, ha grafikusan is megjelenítjük az eseményeket. Ehhez az xTimeline alkalmazást használom. Előnye, hogy az egyes eseményekhez a hosszabb leíráson túl még képeket és videókat is illeszthetünk. Egy-egy időszalagon többen is dolgozhatnak egyszerre, így nagyon jól használható csoportmunkához és kooperatív feladatokhoz is. E súlyos kérdések tanításakor a szakirodalom mellett mindenféleképpen helye van más eszközök igénybevételének is. Az áldozatokkal való érzelmi azonosulás lehetőségeinek megteremtésére szolgál a szépirodalmi alkotások felhasználása. A kiválasztott művek:
Radnóti Miklós Sem emlék, sem varázslat című verse, Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című költeménye és Faludi György Pokolbéli víg napjaim című írása. A költemények elolvasása után egy tweetnyi (legfeljebb 140 karakternyi) terjedelemben fogalmazzák meg gondolataikat a zsarnokságról.

Inverz oktatás

Az inverz oktatás során a tanulók váltakozva tanulnak a hagyományos, tanár által vezérelt gyakorlati vagy projektalapú módszerrel, valamint az otthoni online eszközökkel. A tananyagot a tanulók megkapják, amely tartalmaz egy elméleti összefoglalót, valamint a tanulást elősegítendő a témával foglakozó hasznos portálokat elérhetőségét.

1. lépés

A tanulók internetes oldalakon keresnek választ a kérdésekre. Ez segítségnyújtással történik, megkapják egy vagy több internetes oldal címét, ahol a fontos információkat megtalálhatják. A módszer motiválja a tanulókat az ismeretszerzésre, sikerélményt biztosít. A Holokauszt egyszerre kihagyhatatlanul fontos és nagyon érzékeny téma, ezért is lehet fontos, hogy a diákok minél több és minél pontosabb információhoz jussanak Ezt segíti a Holokauszt Magyarországon digitális tananyag. Kényszermunkatáborok megismerését segíti az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának oldala a munkatáborok világáról. Találhatunk itt általános leírást a táborok rendszeréről, valamint egyes táborok részletes leírását is. A recski tábornak a 3D-s modelljét is bejárhatjuk, megnézhetjük a barakkokat, az őrtornyokat, az őrök házait.

Hungaricana nevű oldal a különféle közgyűjtemények anyagait gyűjti egybe, rendszerezi, teszi elérhetővé és kereshetővé.

2. lépés

A virtuális osztályterem egyik fontos része a Vetítő. Itt a diákok a projekt szempontjából fontos játékfilmek linkjét találják. Tudatosan választok olyan filmeket, amelyekben a történelmi kontextus egyenértékű komponens a lélektani elemekkel: a filmek rendezői nem csak a diktatúrák borzalmaira koncentráltak, hanem emberi sorsokat mutattak be. A feladat a filmek megtekintése után egy recenzió elkészítése a választott filmmel kapcsolatban. A recenzió megírásához is segítséget adok.

  • A Jób lázadása alkotás egy vidéki zsidó család életébe enged bepillantást a második világégés derekán, ám nem egy szokványos holokausztfilm. Gyöngyössy Imre és Kabay Barna közös alkotását 1984-ben a legjobb idegen nyelvű film Oscar-díjára jelölték.
Jób lázadása
  • Az Eldorádó önéletrajzi ihletésű alkotás, története tizenegy évet ölel fel, fordulatos cselekménye, magával ragadó képi világa, allegorikus meséje hitelesen mutatja be a magyar történelem egyik fontos szakaszát. A film nagy szakmai sikert hozott az alkotóknak. Bereményi Géza a legjobb rendezőnek járó Európa Filmdíjat kapta 1988-ban, de jelölték Európa díjra Kardos Sándor operatőrt, Darvas Ferenc zeneszerzőt és Eperjes Károlyt is, Monori megformálóját.
  • Peter Weir rendező egy lengyel fogoly könyve alapján készítette el nagyszabású menekülésfilmjét, The Way Back (A visszaút) címmel.
    A visszaút

    Slamowir Rawicz, a 2004-ben elhunyt lengyel lovassági tiszt öt társával együtt szökött meg a második világháború idején Szibériából, útjuk 9 hónapig tartott, ami alatt 5 ezer kilométert tettek meg, és négyen maradtak életben. Weir filmje Rawicz memoárjának adaptációja. A The Way Back nem lett sikeres produkció – reklámja nem volt, alig játszották a mozikban, nem jelölték Oscar-díjra Peter Weir nagyon alaposan készült filmjére, évekig tanulmányozta az archívumokat.

3. lépés

A következő szakaszban egy dokumentumfilm trailerének az elkészítése a feladat. A trailer egyszerre reklámozhatja a filmet és adhat összefoglalót az előzetes cselekményből, lehetőleg úgy, hogy felkeltse a film iránt a közönség érdeklődését. Általában narráció is kapcsolódik hozzá. Ez a műfaj megfelel a digitális történetmesélés módszerének is.
Az elkészített anyaghoz háttérzenére is szükség van, ehhez a Jamendot használjuk. Ezen az oldalon nagyon sok Creative Commons licensz alatt megosztott zenét találhatunk.

A csoportok feladata, hogy találó címet adjanak a dokumentumfilmnek, majd elkészítik a címet tartalmazó megfelelő QR kódot. Photo Story nevű ingyenes program segítségével készítik el a trailert, majd feltöltik a közös felületre. A befejező szakaszban a diákok a digitális faliújságon fogalmazzák meg gondolataikat és érzéseiket. Az IKT eszközök használata során fejlődik a diákok lényegkiemelő és rendszerező képessége.

Legfőbb célok

További célok között szerepel a tanulói autonómia, az alkotói folyamatban való részvétel növelése. A különféle háttérismeretek és érdeklődési körök birtokában mind az önállóan gyűjtött, mind a tanár által nyújtott tartalmakkal kapcsolatban kérdéseket fogalmaznak meg. A mérlegelés képességét fejlesztő gyakorlatok segítik a tanulókat abban, hogy gyakorolják saját véleményük megfogalmazását a XX. századi totális diktatúrákkal kapcsolatban.

Számos olyan feladat található a tervben, mely a fantázia, a képzeleterő alkalmazását, a hétköznapitól eltérő gondolkodásmódot feltételezi. A kooperatív megközelítés révén a tanulók együttműködési képessége is növekszik.

A digitális történetmesélés eredetileg az Amerikai Egyesült Államokban kidolgozott módszer az emberek ösztönös történetmesélési hagyományain, emlékeik átadásán, valamint az egyre könnyebben hozzáférhető digitális technikák használatán alapul. Az iskolákban is jól használható oktatási módszer középpontba állítja a digitális kompetenciák fejlesztését, az egyéni nézőpontok, tapasztalatok feldolgozását, az egyéni kifejezés és vitakultúra fejlesztését. Több tudásterület összekapcsolásával lehetőség nyílt a komplex kompetenciafejlesztésre.

A gamifikáció, elemeit beépítve egy örömteli, játékos folyamat részesei lehetnek a tanulók.
A kooperatív technikáknak kulcsszerepe lehet a tanulókhoz alkalmazkodó tanítás, a differenciálás megvalósításában. Az a tény, hogy a gyerekek maguk szervezik meg a munkát, lehetővé teszi a képességek, az érdeklődés, a személyiségvonások, az előzetes tudás terén megmutatkozó különbségek figyelembe vételét. Megtanulnak hatékonyan együttműködni, egymásra figyelni, egymást segíteni A rövid távú változás a tanuláshoz való motiváció felerősödése, ami hosszú távú, pozitív változásokat eredményezhet oktatásuk során.

Az online tartalmak megosztása kapcsán lehetőség adódik arra is, hogy megbeszéljük a tanulókkal a személyiségi jogok tiszteletben tartása, azaz az etikus használat kérdéseit is. Az elkészített anyag felhasználható az óra egy részleteként, de akár egy egész tanórát is felölelhet, és otthon is gyakorolhatnak vele a gyerekek.
Az elkészült anyag NAT kompatibilis, hiszen egyrészt felhasználható magyar nyelv és irodalom órán az anyanyelvi kompetenciák fejlesztésére, másrészt történelem és társadalomismeret során is. A demokráciára és állampolgárságra nevelés elnevezésű témakörben az osztályfőnöki órák során is adaptálható.

On the Spot kerettörténet helye az oktatásban

Jól alkalmazható a kollégiumi csoportfoglalkozások esetében is, hiszen a megfogalmazott célkitűzések összhangban vannak a Kollégium Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott alapelvekkel. Az On the spot kerettörténet jól használható bármely projektmunka esetében a fiatalabb korosztály esetében is.2012. május 21-én a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjává nyilvánította a magyar Országgyűlés november 25-ét. Azért ezt a napot választották, mert 1953-ban ezen a napon érkezett vissza Magyarországra a Gulag-lágerekből szabadon bocsátott rabok első csoportja. Fontos cél az eddig elvégzett kutatások, illetve új kutatások eredményeinek megismertetése.

írta: Csikó Szilvia

Pályázat – 2018.

Ha tetszett a módszer, bátran oszd meg barátaiddal a cikket!

Hozzászólások

hozzászólás

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*