Ferney - Voltaire háza

Voltaire háza egyszerre 3 ország területén állt

Voltaire-nek bizonyára nagy szüksége volt erre a cselre. Hisz szatirikus stílusa miatt nem kevés üldözője akadt.

Voltaire
Voltaire

Voltaire (1694-1778) nevével mindenki találkozhatott történelem-, vagy irodalomórán. A felvilágosodás korának nagy gondolkodójaként tartjuk számon. Saját korában főleg szatíráival, csipkelődő stílusával tűnt ki. Éppen ennek a szókimondó stílusának köszönhetően sok embert haragított magára. Volt része botozásban, párbajban, börtönkosztban, száműzetésben. Levelezett uralkodókkal is: XV. Lajos francia királlyal, Katalin orosz cárnővel és II. Frigyes porosz uralkodóval. Ilyenkor sem fogta vissza gondolatait, így többször igen nagy veszélybe sodorta magát.Fiatalon élt Angliában, ahol találkozott kortársaival és lenyűgözték a tudományok. Tanulmányozta az angol alkotmányos monarchiát, vallási türelmet és szólásszabadságot. Angol minta alapján ő is szabad akart lenni. Gondolatait nyíltan akarta publikálni, bemutatni az emberi gyarlóságot, ostobaságot, rangra és címre való tekintet nélkül. Úgy, hogy közben ne kelljen tartania egyetlen uralkodó haragjától sem.

1758-ban, 64 évesen talált rá egy birtokra, Ferney-re. Ez a birtok a francia–német–svájci hármas határon helyezkedett el. Itt házát úgy építette fel, hogy falai között érintkezett a három ország területe. Ha saját királyával, XV. Lajossal gyűlt meg a baja, akkor átsétált a német területen fekvő szobájába, és amikor a porosz Frigyes akarta őt letartóztatni, akkor a francia szobába vonult. Mikor pedig mind a két uralkodó zsandárokat küldött érte, akkor a svájci szobájába ment.

Lehet, hogy épp ennek az „életbiztosításnak” köszönthette hosszú életét. Ebben a viszonylagos nyugalomban alkotta meg legnagyobb műveit, mint például a Candidot. Főúri módon fogadta az ide sereglő arisztokratákat, írókat, művészeket, filozófusokat és más hírességeket. Voltaire hősként ünnepelve, 83 éves korában halt meg.

Hozzászólások

hozzászólás

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*