(Teveszájú) I. Lipót magyar király

A történelem legérdekesebb ragadványnevei

Ragadványnevek

A történelem során mind az ókorban, mind a középkorban kedvelt volt uralkodókat, főméltóságokat ragadványnevekkel illetni. A történelem megőrizte őket és előszeretettel használja. Ma talán sokan nem is tudják ki volt I. Károly magyar király, de Károly Róbert (olasz neve Caroberto, melyből a köznyelv hozta létre közismert elnevezését) máris ismerősen cseng.

A kortársak által adott elnevezéseket meghatározta:

 • a külső megjelenés (pl.: Rőtszakállú Frigyes, Vak Béla),
 • a belső tulajdonságok (pl.: Szemérmes Boleszláv, Büszke Simeon),
 • rendkívüli tettek (pl.: Véres Mária, Rettegett Iván)
 • államvezetői képességek (pl.: Törvényhozó Alfonz, Tengerész Henrik).

A legegyszerűbb ragadványnevek a „Nagy”, „Szent” jelzők, de vannak nagyon érdekesek, vagy mulatságosak is köztük, melyeket legtöbbször politikai ellenfelek, vagy a köznép adott. Ezekből szemezgettem néhányat.

 • Polconszaró György: Egy magyar nemes úr, aki technikai újításként a szolgáival építtetett pottyantós vécét. A kor szokása egy gödör ásása volt és mellé szúrva 2 karó, amibe kapaszkodni lehet. György valószínűleg az új módit valahol látta. Felvilágosult emberként megpróbálta bevinni a közhasználatba. Egy ülő alkalmatosságot készíttetett a lyuk fölé. Ez annyira megragadta a kor emberének fantáziáját, hogy elnevezték Georgius Polczonzaronak, mely egy urbáriumban* maradt ránk.
 • I. Teveszájú Lipót: magyar király (1640-1705), ragadványnevét azzal érdemelte ki, hogy örökölte Habsburg ősei jellegzetes előreugró, duzzadt alsó ajkát, amely annyira erőteljes volt, hogy kortársai csak e néven gúnyolták őt. (Képe az oldal tetején látható.)
 • V. Trágyanevű Konstantin: A 8. században élt bizánci császár politikai ellenfeleitől kapta nevét. Azt terjesztették, hogy gyerekként belepiszkított egy keresztelőmedencébe.
 • IX. Nyálas Alfonz: leóni király, aki ha izgatott volt, folyt a nyála.
 •  II. Részeges Szelim: török szultán (1524-1566), sejthető, hogy hírhedt volt iszákosságáról, de attól válik érdekessé a név, hogy iszlám ember nem ihat.
 • III. Csupaszlábú Magnus: norvég király (1093-1113), lábán valószínűleg nem nőtt szőr. Az igazán szőrös vikingeknél nyilván ez furcsa volt.
 • I. Nyúllábú Harold: angol király (1037-1040), melléknevét gyorsaságáról és vadászatban való ügyességéről kapta.
 • II. Rettenetes Gyula: római pápa (1503-1513). Katonapápának is nevezték az Egyházi állam területének visszaszerzése és hatalmának megszilárdítása miatt.
 • Csontnélküli Ivar: A 9. században élt viking harcos valószínűleg az osteogenesis imperfecta (üvegcsontúság) nevű ritka betegségben szenvedett, amely rendkívül törékeny csontokat okoz. Ez nem lehetett valami előnyös számára, hiszen a „munkája” fosztogatás és a gyilkolás volt, ami a szokatlanul törékeny csontokkal nem lehetett egyszerű feladat.
 • Civilizátor Alexander von Bach báró: osztrák belügyminiszter. A ’48-as szabadságharc utáni nyolcesztendős magyarországi elnyomás kedvezőtlen sajtóvisszhangját akarta megváltoztatni azzal, hogy a külföld befolyásolására kiadatta a “Rückblick” című röpiratot. Amelyben a “civilizált Ausztria” fölemelte a “barbár Magyarországot”. Madách Imre sem állhatta meg, hogy be ne mutassa a Bach-féle “műveltségterjesztés” valódi vonásait. “A civilizátor” című szatírájában (1859), melynek címe ráragadt a báróra.
 • Kalapács (Martell) Károly: frank maiordomus (720-741), 732-ben kalapácsként zúzta szét az arab előrenyomuló seregeket Poitiers-nél.

 


* Az urbárium a jobbágynak földesura iránti kötelezettségeit rögzítő szabályrendszer volt. Írásos forma esetén egyúttal a földesúr és jobbágyainak a gazdálkodással kapcsolatos fontosabb adatait rögzítő összeírás is volt.

Hozzászólások

hozzászólás

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*